Categorie: Milieu

Afval inzamelen met onder andere LogicWaste

Waarom zamelen we afval in? En waarom krijgen we geen gratis plastic zakken meer bij winkels om onze aankopen in te doen? Ook de overheid is bezig met het milieu en heeft om deze reden een wetgeving rondom afvalverwerking. Veel bedrijven helpen graag een handje aan een beter milieu, zoal Milieu Centraal en LogicWaste!

Gratis plastic tassen zijn verboden

Je bent onderweg naar de supermarkt, maar komt er halverwege je reis achter dat je een tas bent vergeten. Dit is niet de eerste keer en je visualiseert je kast waarin je al een hoge berg aan plastic tassen hebt liggen. Helaas zal je nu weer een nieuwe plastic tas aan deze berg moeten toevoegen, anders kan je je boodschappen niet meenemen. In dit geval betaalde je nog een aantal cent voor je plastic tas, maar er zijn ook winkels die een gratis plastic tas meegaven bij je aankopen. Dit is slecht voor het milieu en deze tassen komen vaak in de afvalbak terecht of wordt teruggevonden als zwerfafval op straat. Om deze reden is er een verbod op gratis plastic tassen, zodat er bewuster met het milieu wordt omgegaan! Ben jij al net zo milieubewust als LogicWaste?

Verwerk jij gevaarlijk afval?

Wanneer jouw bedrijf te maken krijgt met gevaarlijke afvalstoffen is het van groot belang deze op de juiste manier te verwerken. Dit is nodig om de veiligheid van mensen en van het milieu te waarborgen. Om deze reden zijn er afvalwetten met betrekking tot gevaarlijk afval in het leven geroepen. Chemische stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Bedrijven als LogicWaste kunnen je helpen bij het verwerken van je chemische afval, zodat je aan de veiligheidseisen voldoet.

Ben jij net als LogicWaste bezig met bijdragen aan een beter milieu?

Verwerk je afval op de juiste manier, houd je aan de veiligheidsregels voor gevaarlijk afval en wees milieuvriendelijk!

Waarom milieu-service belangrijk is!

Het scheiden van afval is een hoop gedoe en je hebt het idee dat alles na het scheiden bij de afvalverwerking uiteindelijk toch weer op de grote hoop terecht komt. Deze fabel horen we vaak voorbijkomen. Toch is afvalverwerking wel degelijk van belang en noodzakelijk voor het milieu. Lees verder en ontdek waarom milieu-service belangrijk is.

Scheidt u uw afval al?

Het liefste gooi je je afval in één keer weg en denk je hier niet te veel bij na. Als je elke keer na het eten bezig bent met het sorteren van je afval, ben je hier wekelijks veel tijd aan kwijt. Het scheiden van afval heeft daarentegen toch een zeer positieve werking. Het levert namelijk grondstoffen op. De laptop die voor jou is afgeschreven kan wellicht genoeg bevatten voor het maken van een nieuwe laptop. Daarnaast leven we in een wereld waarin grondstoffen opraken. Om dit tegen te gaan is het van belang grondstoffen te hergebruiken. De korte tijd die jij bezig bent met het scheiden van je afval kan er dus voor zorgen dat grondstoffen gerecycled worden middels milieu-service.

Het nut van afvalverwerking

De gedachte dat gescheiden afval uiteindelijk toch op de grote hoop terecht komt, is geen nieuwtje. Gelukkig, is deze gedachte onterecht en wordt er weldegelijk iets gedaan na het scheiden van afval, waaronder het hergebruiken van grondstoffen. Bovendien heeft het scheiden van afval nog meer positieve gevolgen, waaronder het opwekken van elektriciteit na het verbranden van restafval. Denk de eerstvolgende keer wanneer je op het punt staat om dingen weg te gooien, goed na waar je deze spullen laat en aan het nut van milieu-service vandaag de dag.

Kies voor milieu-service

Ga voor een milieuvriendelijkere wereld en scheid je afval! Milieu-service helpt je op jouw beurt graag met het behouden van grondstoffen! Ben jij al begonnen?